admin

Read more
  • ינואר 3, 2022
  • 0

לאחר התבוננות בעליית המחיר המוגזמת בתחנות הדלק ובדאגותיהם של בעלי המכוניות מההתחממות הגלובלית ואפקט החממה, תעשיית הרכב המציאה את המכוניות ההיברידיות כדי להתמודד עם בעיות אלו....

Read more
  • ינואר 2, 2022
  • 0

כאשר מופיעים נזקים פיזיים בדרך כלל בצורה של עקבות שרוטים או מסכה, פינות שבורות, רפידות מורמות או חורים מצופים פגומים, יש לתקן פיזית את המעגל המודפס....